Dienstverlening Woningcorporaties

De experts van Kuis Finance kunnen je het hele jaar door begeleiden bij de verschillende financiële stappen die je als corporatie neemt. Zowel op het gebied van het verleden (verantwoording) als de toekomst (prognose). Hieronder zie je een globaal overzicht van de dienstverlening die wij je gedurende het jaar kunnen bieden.

Bij de verantwoording bieden wij onder meer dienstverlening op het gebied van de administratie, jaarrekening, het aanleveren van de dVi en managementraportage’s. Wij kunnen je met diverse verschillenanalyses ondersteunen om verschillen in waarden of jaren volledig te onderbouwen. Daarnaast heeft Kuis Finance de expertise in huis voor dienstverlening bij het opstellen van de begroting en dPi. De experts van Kuis Finance ondersteunen je ook graag bij het bepalen van de beleidswaardenormen vanuit de functionele winst en verliesrekening in WALS.

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële prestaties van de corporatie. Kuis Finance kan je hierbij ondersteunen. Zo bieden we onder meer de verschillenanalyse bedrijfswaarde en marktwaarde. Daarnaast ondersteunen wij ook corporaties bij het opstellen van de jaarrekening.

dVi

In de dVi wordt informatie over onder andere de activiteiten, financiële verantwoording, bedrijfswaarde en waardering van het bezit geleverd aan CorpoData. Ook bij de aanlevering van deze gegevens kunnen wij je ondersteunen. Bijvoorbeeld bij de levering van de specificatie ten behoeve van de dVi.

Begroting

De eerste stap in de nieuwe jaarcyclus van een woningcorporatie is het opstellen van de begroting, een complex vraagstuk waarin veel zaken spelen. Kuis Finance biedt ondersteuning aan bij deze werkzaamheden.

dPi

De dPi gaat in op de voornemens van u als corporatie voor de komende vijf jaren. Concreet moet de corporatie een prognose van de activiteiten en een financiële prognose aanleveren. Met de meerjarenbegroting in WALS, ben je een eind op weg met de externe rapportage voor de toezichthouder. Ook hier kunnen wij je volledig begeleiden om zo deze gegevens helemaal voor je voor te bereiden.

Administratie

Bij personeelstekorten of gebrek aan actuele boekhoudkundige kennis; Kuis Finance ontzorgt steeds meer op diverse financiële afdelingen.

Voordelen uitbesteden van financiële administratie aan Kuis Finance:
–         Actuele kennis en expertise op het gebied van de fiscale wetgeving;
–         Voorsprong bij jaarlijkse accountantscontroles;
–         Ondersteuning bij personeelstekorten op financiële afdelingen;
–         Advies in het efficiënt (her)inrichten van je administratieve processen;

Ook je financiële administratie aan Kuis Finance uitbesteden? Of ondersteuning nodig op je financiële afdeling?
Neem contact met ons op!

architecture, building, perspective-1868272.jpg